Mũ bảo hiểm đi mùa đông nên chọn loại nào?

Mũ bảo hiểm đi mùa đông nên chọn loại nào? Vậy là cũng bắt đầu chớm thu sang đông, không khí và cái lạnh là nỗi lo ngại của nhiều người. Ngại ra đường, và nhất là những chuyến đi xa thì mùa đông thực sự là nỗi sợ hãi của nhiều người. Vậy mùa…