Đội nón bảo hiểm em bé có bắt buộc không?

nón bảo hiểm em bé

Đội nón bảo hiểm em bé có cần thiết không? Có quy định trong luật giao thông hay không? Đó là điều mà phụ huynh cần làm rõ bởi trong thực tế hiện nay, nhiều phụ huynh đã không cho bé đội nón bảo hiểm khi tham gia lưu thông.  Vậy, sử dụng nón bảo…